Sklo je pro mě subjektem mého vyjádření je prostředkem k dosažení pocitů a myšlenek.
Odráží se v něm mé vzpomínky a zážitky, které nacházím v mém okolí. A právě sklo je tím materiálem , který mi k tomu dopomáhá.
Ve svých dílech se snažím dosáhnout kontrastu, barevnosti a prostoru.

OBJEKTY
Ve svých objektech se snažím vyjádřit jak cítím a jak na mě krajina a vše co je s ní spjato působí.
Řazením tabulových skel jednotlivě za sebou vytvářím více prostorové kompozice.
Na ploše každé z tabulí vzniká hladká nebo různě strukturovaná barevná plocha doplněná útržkami map, geodetickými značkami, kvótami, písmeny, číslicemi.

MALBA
Každý tvar je pro mě jakousi výzvou. Chci mu pomocí barev propůjčit novou tvář a tím jeho tvar vyzdvihnout nebo pomocí něj dát prostor malbě.
Tvary pokrývám barevnými plochami , které různě ohraničuji linkami a doplňuji číslicemi, značkami a mapami.Vytvářím zjednodušené pohledy na hřiště, sportovní areály a jezdecké okruhy.
Inspiruji se všude tam, kde vládne jakýsi řád pro prostor a plochu.

DESIGN
 Sklo vidím také jako materiál, pomocí něhož můžu vytvořit nový objekt nebo předmět se zajímavým tvarem.
Experimentuji i z jinými technikami než je malba. Při vrtání, broušení, lepení, řezání a spékání dostává sklo novou podobu a také novou funkčnost.

login